ΜΕΤΑδραση

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2009 με πρωταρχικό στόχο να συμβάλλει κυρίως σε τομείς οι οποίοι καλύπτονται ελάχιστα ή καθόλου από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών.
Η ΜΕΤΑδραση είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε τομείς που σχετίζονται με τη διεθνή προστασία (διαδικασία ασύλου, ενημέρωση πάνω στο δικαίωμα στο άσυλο κ.α.) και συνεργάζεται με ελληνικούς φορείς και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΜΕΤΑδραση προσπαθεί να διευρύνει τη συνεργασία της με κρατικούς και μη δρόντες με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων της και την επίτευξη των στόχων της.
Επιπλέον, η ΜΕΤΑδραση ως Οργάνωση ευρωπαϊκού προφίλ, προσπαθεί να είναι αποτελεσματική και συνεπής δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρηστή οικονομική διαχείριση και διαφάνεια.

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική