Π.Ε.Σ.Ε.Ι.Ψ.Υ. «Θεραπεύω»

Ο οργανισμός Π.Ε.Σ.Ε.Ι.Ψ.Υ. «Θεραπευω» συστάθηκε με σκοπό να διαφυλάξη την ποιότητα των εναλλακτικών, συμπληρωματικών και ολιστικών θεραπειών πανελλαδικά, να ελέγχει και να  πιστοποιεί τους εναλλακτικούς θεραπευτές, ιατρούς, συμβούλους, ψυχολόγους και τους συναφεί επαγγελματίες του χώρου, αλλά και κέντρα, σχολές, οργανισμούς και αντίστοιχους χώρους του κλάδου με στόχο να προωθηθεί ορθά και θεμιτά ο ολιστικός τρόπος ζωής στο ευρύ κοινό, αλλά και να υπάρξη μία γενική πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση μεταξύ των επαγγελματιών. 

Επίσης λειτουργεί φιλανθρωπικά ενισχύοντας ομάδες ευπαθείς όπως άτομα με νόσο Chron, εκφυλιστικές παθήσεις ή ειδικές ανάγκες. Η δράση της ενισχύεται με τον εθελοντισμό και τις δωρεές, τα τρόφιμα & τα ρούχα που συλλέγονται και μοιράζονται στις αντίστοιχες ομάδες μέσα από project που οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική