EQUAL SOCIETY- Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Η «EQUAL SOCIETY- Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας. Βασικός σκοπός του Οργανισμού είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, σ' όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Παράλληλα παρεμβαίνει με δράσεις και ενημερώνει τους πολίτες για θέματα που σχετίζονται με την εργασία, την εκπαίδευση, τα εργασιακά/ασφαλιστικά δικαιώματα, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, το περιβάλλον, την  πράσινη ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. 

Οι εθελοντές αποτελούν τον πυρήνα για την υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων της EQUAL SOCIETY αφού είναι αναγκαία και απαραίτητη η συμμετοχή τους. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, ενθουσιώδεις, με διάθεση να μοιραστούν ένα κοινό όραμα στα πλαίσια ομαδικής προσπάθειας.

Οι δράσεις της EQUAL SOCIETY απαιτούν την συμμετοχή πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων εθελοντών.

Τομείς συμμετοχής εθελοντών

 • Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες
 • Γραμματειακή και τηλεφωνική υποστήριξη
 • Συμβουλευτική ανέργων και εργαζομένων
 • Νομική Υποστήριξη
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων -σεμιναρίων -εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Γραφείο Τύπου

Δράσεις για την Απασχόληση

Με τον δείκτη της ανεργίας να ανεβαίνει διαρκώς και το μέλλον της οικονομίας να παρουσιάζεται αβέβαιο, η ανάγκη για μια σταθερή θέση εργασίας, παρουσιάζεται πιο επιτακτική από κάθε άλλη φορά. Η Equal Society γνωρίζοντας πως η εργασία αποτελεί την βάση για την ανθρώπινη ανάπτυξη έχει προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων βοηθώντας ουσιαστικά τους πολίτες, στην αναζήτηση επαγγέλματος. Ειδικότερα:

 • Αναπτύσσει δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Πληροφορεί τους πολίτες για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
 • Δημιουργεί δομές συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης για ανέργους και εργαζόμενους μέσω του Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ) με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των αναζητούντων απασχόληση και την παροχή πληροφοριών γύρω από τους βασικότερους άξονες της κοινωνικής ζωής, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.
 • Παρέχει νομική βοήθεια και υποστήριξη στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Δράσεις για την Εκπαίδευση

Για τα μέλη της Equal Society, η εκπαίδευση ως θεσμός, διαθέτει κεντρικό ρόλο στο σύνολο των δράσεων για την δημιουργία μιας πραγματικής «Κοινωνίας Ίσων Ευκαιριών». Η Equal Society επιθυμώντας να συμβάλει στην διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από την ουσιαστική μάθηση, την ισότητα μακριά από τις υπάρχουσες στερεότυπες αντιλήψεις αλλά και στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους εκδηλώσεις που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης.

Ουσιαστικοί στόχοι της Equal Society είναι:

 • Η προσφορά μιας ολοκληρωμένης εικόνας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσφέρονται σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, τόσο σε επίπεδο προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών σπουδών, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Το Σπουδάζω με Υποτροφία είναι η παροχή ΔΩΡΕΑΝ υποτροφιών για σπουδές πλήρους διάρκειας, σε νέους και νέες, που ανήκουν στις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες και λόγω της οικονομικής τους δυσπραγίας, αδυνατούν να προχωρήσουν στις σπουδές τους.
 • Όλες οι ομάδες του πληθυσμού να έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν γνώσεις βασικού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες και να τις κατοχυρώσουν με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα πιστοποίησης, μέσω της δράσης «e-gnosis» όπου επιδοτεί την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και καλύπτει το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης και της τηλεκατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνοδεύεται από πιστοποίηση, ώστε να θεωρηθεί επιδοτούμενη. Οι δικαιούχοι μπορούν να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας που περιλαμβάνουν: Επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, εφαρμογές στο διαδίκτυο.
 • Η συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από διοργανώσεις και εκδηλώσεις σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η εκπαίδευση διαθέτει τη δυναμική ώστε στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, όχι μόνο να συμβάλει στην άμβλυνση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας αλλά προσφέροντας εξειδίκευση να δώσει ουσιαστική ώθηση στην οικονομία.

Παράλληλα, η EQUAL SOCIETY:

 • Λειτουργεί την Δομή Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Αθηναίων και τις Δομές  «Τράπεζα Χρόνου» και «Γραφείο Διαμεσολάβησης» στο Δήμο Κέρκυρας. Σε συνεργασία με τους δήμους, τις κοινωνικές  επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς προσφέρεις υπηρεσίες σίτισης και κοινωνικής δικτύωσης και καθοδήγησης. Οι Κοινωνικές Δομές  παρέχουν με αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
 • Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων λειτουργεί και στη Λευκάδα ενημερώνοντας τον τοπικό πληθυσμό για κενές θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις σε προγράμματα επιχειρηματικότητας.
 • Αποτελεί Φορέα αποστολής ελλήνων και ξένων εθελοντών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία».
 • Αποτελεί φορέα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης καταρτιζομένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ)
 • Έχει την δική της Τράπεζα Αίματος με σκοπό την δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της και  των εθελοντών της, προκειμένου να καταστεί χρήσιμη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Τέλος, η Εqual Society- Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας διοργανώνει ετησίως φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες και εκδηλώσεις για την ψυχική υγεία.

EQUAL SOCIETY- Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών
Μη Κυβερνητικός- Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
Κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας

Αθήνα: Κοδριγκτώνος 33, 104 34, Τηλ: 211 7051841
Κέρκυρα: Καλοσγούρου 1, 49100, Τηλ: 2661 101270,
Λευκάδα: Γ. Δαιρπφελδ & Δ. Βερροιώτη,  31 100, Τηλ: 2645 022578

 

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική