Κλίμαξ Plus

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης «Κλίμαξ Plus» του 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Αττικής είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (κοινωνικός συνεταιρισμός) περιορισμένης ευθύνης και ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Υ5β/Γ/Γ.Π.3978, στις 10 Μαΐου 2005.

Ο Κλίμαξ Plus λειτουργεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την κοινωνικοοικονομική αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που, μεταξύ άλλων, βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισμό.

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική