Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων Εντός#Εκτός

Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων Εντός#Εκτός ιδρύθηκε ως εθελοντικό σωματείο το 1998 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την υποστήριξη του έργου της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση δράσεων πρόληψης της κοινωνικής θυματοποίησης ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά, καθώς και ανηλίκων με κίνδυνο παραβατικότητας.

Από το 1998 έως σήμερα ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων Εντός#Εκτός λειτουργεί με τους εξής σκοπούς:

Ανάδειξη των προβλημάτων και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένοι ανήλικοι και νέοι, ανήλικοι και νέοι με παραβατική συμπεριφορά, ανήλικοι και νέοι σε κίνδυνο, κοινωνικά θύματα – ανήλικοι και νέοι ή απειλούμενοι από κοινωνική θυματοποίηση.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιμετώπιση των περιορισμών και των αποκλεισμών που αντιμετωπίζουν οι παραπάνω κατηγορίες ανηλίκων και νέων στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, επαγγελματικής ένταξης, αλλά και αξιοπρεπούς διαβίωσης (στέγασης, σίτισης, ειδών κάλυψης βασικών αναγκών).

Πρόληψη της υποτροπής της παραβατικότητας ανήλικων παραβατών μέσω της προώθησης δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και στήριξης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των νέων σε βιώσιμους τομείς κοινωνικής οικονομίας. 

Πληροφόρηση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, ειδικών ψυχικής υγείας, φορέων και υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιορισμών και της κοινωνικής θυματοποίησης των ανηλίκων και των νέων με κίνδυνο παραβατικότητας.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων με έμφαση στα δικαιώματα του παιδιού και στην καταπολέμηση της βίας και της ρητορικής μίσους με εξειδίκευση στους ανηλίκους και στους νέους.

Προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών και ενεργοποίηση, εκπαίδευση και υποστήριξη εθελοντών με στόχο τη συμβολή στην καταπολέμηση κοινωνικών, οικονομικών και πάσης φύσεως αποκλεισμών.

Συνεργασία και δικτύωση με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, δίκτυα και φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την προώθηση των σκοπών του συλλόγου, αλλά και την ανάπτυξη σχετικού με τα παραπάνω κοινωνικού διαλόγου με κοινωνικούς, καθώς και επίσημους κρατικούς φορείς και αρχές.

Υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και έργων για την πολύπλευρη στήριξη των ανηλίκων και των νέων και την προώθηση της γνώσης στους τομείς της πρόληψης και της αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της κοινωνικής θυματοποίησής τους.

Συνεχής στήριξη και ενδυνάμωση των μελών, των εθελοντών και του προσωπικού του συλλόγου, δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, κινητοποίηση και συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, συλλογικότητα, υπηρεσία, οργάνωση ή αρχή για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών και για τη στήριξη των ομάδων-στόχου ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, ιδεολογίας ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Ομάδες ωφελουμένων:

Ανήλικοι παραβάτες (Δικαστήρια Ανηλίκων Θεσσαλονίκης), ανήλικοι κρατούμενοι σωφρονιστικών καταστημάτων και ιδρυμάτων αγωγής.

Ανήλικοι και παιδιά με κίνδυνο κοινωνικής θυματοποίησης και κίνδυνο παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων του παιδιού (παραβατικότητα, κακοποίηση, παραμέληση, ρατσιστική βία, ακραία φτώχεια), ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα.

Γενικός πληθυσμός και ειδικές ομάδες επαγγελματιών.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων Εντός#Εκτός είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (απόφαση: ΑΡ.Γ.Π.: Π(2) γ/οικ. 105565 του υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1453/Τβ/21-10-05), καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη κυβερνητικών Οργανώσεων (αρ. 02202ΣΥΤ11063040Ν/009). Επιπλέον έχει συνεχή και απρόσκοπτη συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Εντός # Εκτός – Σύλλογος Εθελοντών Υποστήριξης Ανηλίκων & Νέων

Αμβροσίου 5, 2ος όροφος, 546 30 Θεσσαλονίκη

Tηλ.: 2310 811 078
info@entos-ektos.com
www.entos-ektos.com
https://www.facebook.com/entosektosvolunteersassociation/

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική