Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

To Iνστιτούτο Eπαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα, κρατικός ή ιδιωτικός, που ασχολείται αποκλειστικά με τη διάδοση και την προώθηση του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και της παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε όλους χωρίς διακρίσεις. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, επιδιώκει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις κλίσεις τους και να προσδιορίσουν τη θέση τους μέσα στη σύγχρονη αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά τις συνθήκες της ζωής τους σε προσωπικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. ΤΟ ΙΕΠΑΣ είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε από μία ομάδα ανθρώπων προερχομένων από διάφορους επαγγελματικούς χώρους και καταξιωμένων στην κοινωνία. Οι ιδρυτές θέλησαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διαδώσουν και να προωθήσουν το θεσμό του Ε.Π., αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θέματος και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει τόσο στην προσωπική, όσο και στην κοινωνική ευημερία. Την πρωτοβουλία τους παρακίνησε το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης, καθιέρωσης και διάδοσης επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών και οργανωμένων διαδικασιών για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

Δράσεις:

ΤΟ SEED 4 BUSINESS είναι πρόγραμμα για την υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση του παραγόμενου πλούτου και ταυτόχρονα την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Το πρόγραμμα απευθύνεται καταρχάς σε όσους έχουν ήδη μία επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την υλοποιήσουν. Είναι όμως ανοιχτό και χρήσιμο και σε εκείνους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν σε μία σύγχρονη υγιή επιχείρηση ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους: η καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης είναι ουσιαστικά προσόντα, που διευκολύνουν καίρια την επαγγελματική αποκατάσταση στον σύγχρονο κόσμο. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το ΙΕΠΑΣ με χορηγία της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ).

To Πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων «CAREER SKILLS» είναι πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω της ανάπτυξης σημαντικών επαγγελματικών δεξιοτήτων και ατομικών χαρακτηριστικών. Απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολλοί από τους οποίους, ενώ κατέχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τυπικών προσόντων, έχουν έλλειψη σε επαγγελματικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για την επαγγελματική ένταξη και την ανέλιξη στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το ΙΕΠΑΣ με χορηγία της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ).

http://www.iepas.gr

info@iepas.gr

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Assistant Project Manager

Αθήνα 10-05-2018

Περιγραφή Θέσης: Ο/Η  εθελοντής-ρια  θα βοηθά την Project Manager στον προγραμματισμό , διαχείριση, συντονισμό των εργασιών ανάλογα με το Project (διοργάνωση...


Πίσω στην αρχική