Πειραϊκός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων

ΕΔΡΑ 
Έδρα του συλλόγου ορίζεται η περιοχή του Πειραιά και περιφέρεια του ολόκληρη η περιφέρεια των περιοχών που ανήκουν στη νομαρχία Πειραιά, των νήσων και της Αττικής.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Τακτικά μέλη του "ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - Πε.Σ.Κ.Α." γίνονται άτομα με Κινητικές Αναπηρίες εξ οιασδήποτε αιτίας (παραπληγίες - τετραπληγίες - ημιπληγίες - ακρωτηριασμοί, κλπ.) που έχουν γεννηθεί ή ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της νομαρχίας Πειραιά, των νήσων ή του νομού Αττικής.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
Οι σκοποί του "ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - Πε.Σ.Κ.Α." είναι κατ' εξοχήν κοινωνικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί και φιλανθρωπικοί και θεμελιώδεις επιδιώξεις του είναι:

 1. Η συνένωση και Οργάνωση όλων των Παραπληγικών-Τετραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, εξ οιασδήποτε αιτίας, που κατοικούν στην περιφέρειά του, σε ενιαίο νομικό πρόσωπο και εκφραστή της συλλογικής τους βούλησης.
 2. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και καλώς νοούμενων υλικών συμφερόντων των Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και ο συντονισμός τους.
 3. Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για τα ιατρικά, κοινωνικά, εργονομικά, αρχιτεκτονικά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά και ψυχοπνευματικά προβλήματα για την προστασία της ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κινητικά αναπήρων.
 4. Οι εισηγήσεις, ενημέρωση και προβολή προβλημάτων και θεμάτων των κινητικά αναπήρων, προς τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, την Τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, τους Πολιτειακούς παράγοντες και Κοινωνικούς Φορείς με στόχο την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική, παραγωγική, οικονομική, κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική ζωή της χώρας.
 5. Η κατάρτιση και ψήφιση ειδικών νόμων και λήψη μέτρων για την Ιατροκοινωνική Αποκατάσταση των κινητικά αναπήρων.
 6. Η αδιάκοπη προσπάθεια ένταξής τους στο ενεργό παραγωγικό δυναμικό της χώρας.
 7. Η συμμετοχή εκπροσώπων του συλλόγου σε όλες τις κρατικές ή και ιδιωτικές υπηρεσίες που λαμβάνουν αποφάσεις που τους αφορούν.
 8. Η συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών με αντίστοιχες οργανώσεις ημεδαπές και αλλοδαπές για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του συλλόγου και η συμμετοχή του με εκπροσώπους σε Παγκόσμια και μη αναπηρικά Συνέδρια και οργανισμούς.
 9. Η συνεργασία με άλλους πρωτοβάθμιους φορείς και η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις - φορείς, για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες.
 10. Η συμμετοχή του συλλόγου στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των ατόμων με αναπηρίες για την εξασφάλιση της ισονομίας, των ίσων ευκαιριών και ίσων δικαιωμάτων ως ισότιμων μελών του κοινωνικού συνόλου.
 11. Η δημιουργία κάθε υποστηρικτικού μηχανισμού, για την προώθηση ειδών και παροχών αποκατάστασης και τεχνολογικών βοηθημάτων, όπως μόνιμες εκθέσεις, δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, συμμετοχή σε συνεταιριστικούς οργανισμούς, κ.α. 
 12. Η βράβευση και παροχή υποτροφιών σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο την προώθηση των ζητημάτων που άπτονται της κινητικής αναπηρίας. 
 13. Η συμμετοχή σε ερευνητικές εταιρείες και επιχειρησιακά προγράμματα που άπτονται των θεμάτων της κινητικής αναπηρίας και γενικότερα της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα αναπηρίας
 14. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και κάθε άλλης παρόμοιας επιστημονικής ή κοινωνικής εκδήλωσης που εντάσσεται στα πλαίσια της προβολής και της προάσπισης των ζητημάτων που αφορούν τους κινητικά αναπήρους. 
 15. 15. Η προώθηση και εφαρμογή της ανεξάρτητης διαβίωσης, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο της.
 16. 16. Η δημιουργία και υποστήριξη της κατ' οίκον βοήθειας στα μέλη του συλλόγου σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Site: http://www.peiraikos.org

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική