Κοινωνικό Φροντιστήριο Παλλήνης

 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές του Δήμου που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν οικονομικά - κοινωνικά προβλήματα.

Δικαιούχοι των παροχών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου...

 • Κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης.
 • Κριτήρια ένταξης είναι το  χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, και η συνεκτίμηση με  την οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας, η ανεργία, κοινωνικά προβλήματα και αναπηρίες.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Εκκαθαριστικό έτους ή υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Έκθεση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας
 • Σε περίπτωση αναπηρίας ιατρική βεβαίωση από κρατικούς φορείς
 • Δήλωση των μαθημάτων που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται για έγκριση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης. Ο Δήμος Παλλήνης υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συνεργασία με ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες της πόλης μας, Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ωδεία και ιδιώτες εκπαιδευτικούς.

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική