Ε.Π.Α.Ψ.Υ.

Φιλοσοφία

Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάληψη της επιστημονικής και διοικητικής ευθύνης έντεκα συνολικά στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,  δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και ενός Κέντρου Ημέρας στα Μελίσσια καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους σκοπούς της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

Η παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα, σε αντίθεση με το ιατρικοκεντρικό μοντέλο αντιμετώπισης της ψυχικής ασθένειας. Η ποιότητα της φροντίδας διασφαλίζεται μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών του Π.Ο.Υ., της διασύνδεσης με τις τοπικές υπηρεσίες, τους τοπικούς φορείς, τους χρήστες και τις οικογένειες, της καταπολέμησης του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή μας είναι να αποτελούμε πρότυπη εταιρεία παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, ενεργοποιώντας τους συμμετέχοντες στο χώρο της ψυχικής υγείας, υιοθετώντας και διαχέοντας το υψηλότερο μέτρο ποιότητας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο και οικονομικό πόρο και παραμένοντας στην αιχμή των εξελίξεων στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με βάση τις αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της εταιρείας μας.

Ως πρότυπη εταιρεία παροχής κοινοτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, σκοπό έχουμε την παροχή ολοκληρωμένων εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σε συνεργία και αλληλοσυμπλήρωση με τις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες. Ενεργοποιούμε τις οικογένειές τους, τους επαγγελματίες – λειτουργούς ψυχικής υγείας, τους τοπικούς φορείς και το κοινωνικό σύνολο και συμμετέχουμε στην πραγμάτωση της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα και τις γείτονες χώρες.

Υιοθετούμε και διαχέουμε το υψηλότερο μέτρο ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχουμε, μέσω συστηματικής δικτύωσης με διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας  διαρκώς στην αύξηση των προσδοκιών των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην αναβάθμιση του κλάδου των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ανθρώπινο και οικονομικό πόρο, πρωταγωνιστώντας στη δημιουργία και διάχυση γνώσης και επικοινωνώντας δυναμικά τη σημασία της παροχής ολοκληρωμένων εξατομικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Παραμένουμε στην αιχμή των εξελίξεων στο χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ενισχύοντας το επιστημονικό και κοινωνικό μας έργο, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας έναντι της κοινωνίας και όσων μας εμπιστεύονται για έναν κόσμο με καλύτερη ψυχική υγεία.

ΟΡΑΜΑ

Όραμά μας είναι η προσφορά συνεχούς ποιοτικής και αποτελεσματικής φροντίδας σε άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι και αγωνιζόμενοι για έναν κόσμο με καλύτερη ψυχική υγεία. Συνεχίζοντας στη νέα πορεία που ξεκίνησε το 1988 στη Λέρο, θέλουμε να προσφέρουμε αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης σε λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στις οικογένειές τους και στους επαγγελματίες – λειτουργούς που παρέχουν υπηρεσίες, στηρίζοντάς τους και εκαπαιδεύοντάς τους.

Εθελοντισμός

Φιλοσοφία της Ε.Π.Α.Ψ.Υ. είναι ότι η ψυχική υγεία είναι υπόθεση όλων. Στο πλαίσιο αυτό προωθεί ενεργά το θεσμό του εθελοντισμού προσκαλώντας επαγγελματίες και μη να συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολύπλευρων δράσεών της. Η  εθελοντική προσφορά γίνεται σε οργανωμένο πλαίσιο που προσφέρει ευκαιρίες για εκπαίδευση, εποπτεία, αλλά και πρακτική άσκηση.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ειδικούς, νέους επαγγελματίες, φοιτητές, αλλά και κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται να διαθέσει λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του για να βοηθήσει έμπρακτα συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Στην ΕΠΑΨΥ προσφέρουμε σε φοιτητές συναφων επαγγελμάτων και νεαρούς επαγγελματίες την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους συμμετέχοντας στην λειτουργία των δομών και στην υλοποίηση των δράσεων.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η προσφορά ατόμων που δεν ανήκουν επαγγελματικά στο χώρο της ψυχικής υγείας αλλά θέλουν να προσφέρουν λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους για να βοηθήσουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Έαν θέλετε να προσφέρετε εθελοντική εργασία στην ΕΠΑΨΥ συμπληρώστε την Αίτηση Εθελοντή που θα βρείτε στα σχετικά έγγραφα στο στο site μας και αποστείλτε την στο [email protected] ή στο φαξ 210 8056921.

http://www.epapsy.gr/

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Βιβλιοθηκονόμοι

ΜΑΡΟΥΣΙ 07-09-2023

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου - οργάνωση βιβλιοθήκης. E-mail: [email protected], τηλ: 210 8056920.


Πίσω στην αρχική