Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία «ΑΝΤΙΓΟ

 

Το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με γραφεία στην Αθήνα. Ήδη από το 1995 δραστηριοποιείται ενεργά με θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων, σε στενή συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης.

Το Φεβρουάριο του 2001 στα πλαίσια της οικοδόμησης μιας ευρωπαϊκής διαβούλευσης το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία, που σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την εγκαθίδρυση Εθνικών Φορέων Συνεργασίας στα 27 κράτη – μέλη (καθώς και σε υποψήφια τότε κράτη –μέλη). Κατόπιν εξονυχιστικών διαδικασιών επιλογής, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ επελέγη τον Ιούνιο του 2001 ως επίσημος Ελληνικός Εθνικός Φορέας Συνεργασίας (project RAXEN) για μια περίοδο 3 ετών που έληγε το Δεκέμβριο 2033. Το Μάρτιο 2004 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ επελέγη ύστερα από ανοιχτό διαγωνισμό για δεύτερη φορά ως επίσημος Ελληνικός Εθνικός Φορέας Συνεργασίας για την υλοποίηση του RAXEN.

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει συλλέξει πληροφορίες και έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με πληροφορίες για όλες τις Οργανώσεις και τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται ενεργά στον αγώνα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτής της ‘ερευνητικής άσκησης» έχουν δημοσιοποιηθεί στο διαδίκτυο και μπορούν να εντοπιστούν στο the EUMC webpage.

Το Μάιο του 2001 , το τότε Παρατηρητήριο ανέθεσε στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ  το έργο της συγγραφής της Εθνικής Έκθεσης 2001 για τα κράτη μέλη της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Η Ετήσια Έκθεση δημοσιεύτηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2001 και είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη στο www.eumc.eu.int.

Το Σεπτέμβριο 2001 ο Εθνικός Φορέας Συνεργασίας άρχισε να συλλέγει στοιχεία και δεδομένα για την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη νομοθεσία και τη ρατσιστική βία με ομοιόμορφο τρόπο από όλες τις χώρες μέλη. Η επιστημονική ανάλυση αυτών των δεδομένων ήταν συνεχής και τα πρώτα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν το καλοκαίρι του 2003.

Το Σεπτέμβριο 2001 μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη το Παρατηρητήριο ανέθεσε μια νέα εργασία στις χώρες μέλη, στα πλαίσια ενός καινούριου μηχανισμού καταγραφής που ονομάστηκε «Μηχανισμός Επείγουσας Απάντησης και Αξιολόγησης». Το πρώτο αίτημα αφορούσε την παραγωγή μιας σειράς εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των τρομοκρατικών επιθέσεων και τα συνεπακόλουθα γεγονότα αναφορικά με την κατάσταση των Μουσουλμανικών κοινοτήτων στα κράτη μέλη. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέταξε τέσσερις εκθέσεις (19-11-01, 15-10-01, 23-11-01 και 15-01-02), δύο από τις οποίες δημοσιεύτηκαν αμέσως στο Διαδίκτυο (www.eumc.eu.int). Στο πλαίσιο αυτό διεκπεραιώθηκαν διάφορα άλλα αιτήματα για συγγραφή κειμένων τόσο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και εκ μέρους Οργανισμών ευρωπαϊκής κλίμακας.

Το 2002 ζητήθηκε από τους Εθνικούς Φορείς Συνεργασίας να εκπονηθούν εις βάθος Αναλυτικές Μελέτες στα ζητήματα Απασχόλησης, Εκπαίδευσης, Νομοθεσίας και Ρατσιστικής Βίας. Εκτός από αυτές τις Μελέτες, δύο άλλες Περιπτωσιολογικές Μελέτες εκπονήθηκαν εκείνη την περίοδο, και συγκεκριμένα μία που αφορούσε παράδειγμα «Καλής Πρακτικής» για την καταπολέμηση ρατσισμού, ξενοφοβίας και αντισημιτισμού, και μία που αφορούσε παράδειγμα «Κακής Πρακτικής» στον ίδιο τομέα.

Το 2003 οι Εθνικοί Φορείς Συνεργασίας κλήθηκαν να καταστήσουν επίκαιρες τις τέσσερις προηγούμενες θεματικές εκθέσεις και να προσθέσουν και άλλη μία που να αφορά το ζήτημα της Στέγασης.

Το φθινόπωρο του 2004 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ εγκαινίασε μια σειρά σεμιναρίων με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη των μεταναστευτικών κοινοτήτων αναφορικά με τα νέα σημαντικά δικαιώματα τους όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα και την Οδηγία για την Απασχόληση. Επιπλέον , η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει συχνά σε συνεντεύξεις τύπου σχετικά με ζητήματα διακρίσεων καθώς και σε ποικίλα Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, όπου διαδίδει το υλικό της και τις εκδόσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Από το 2007 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει να αποτελεί σε συνεργασία και σύμπραξη με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου)  Εταίρο του καινούριου πλέον Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος FRALEX, που αφορά την εκπόνηση εξειδικευμένων Νομικών Μελετών που αφορούν μια ευρύτατη θεματολογία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από τον Ιανουάριο του 2002 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργανώνει συνεχώς και αδιαλείπτως μια ετήσια Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων, του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών με θέμα «Ενσωμάτωση των Οδηγιών κατά του Ρατσισμού και υπέρ της Ισότητας». Εκπρόσωποι της Πολιτείας, κρατικοί αξιωματούχοι, πανεπιστημιακοί, ΜΚΟ και οργανώσεις μεταναστών και μειονοτήτων συμμετείχαν στο γεγονός. Το Δεκέμβριο του 2004 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε τη δεύτερη επιτυχημένη Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Διακρίσεις κατά μεταναστών και LGBT σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο Ευρωπαϊκό περιβάλλον». Στις 7 Δεκεμβρίου 2005 η 4η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έλαβε χώρα με τίτλο «Η Κοινωνική Ένταξη και ο Άλλος». Στις 13 Δεκεμβρίου 2006 η 5ηΕθνική Στρογγυλή Τράπεζα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έλαβε χώρα με θέμα «Ζητήματα διακρίσεων κατά ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στους τομείς Εκπαίδευσης και Στέγασης στην Ελλάδα». Στις 12 Δεκεμβρίου 2007 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε την 6η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Προβλήματα διακρίσεων στους τομείς της αγοράς εργασίας και της πρόσβασης στην Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια». Στις 11 Δεκεμβρίου 2008 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσε μαζί με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (υπό τη μορφή της «Σύμπραξης για την εκπόνηση Νομικών Μελετών για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στο πλαίσιο του δικτύουFRALEX») την 7η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Θεσμικά ελλείμματα στην εφαρμογή θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρακτικά προβλήματα διακρίσεων σε κρίσιμους τομείς της κοινωνικής ζωής».

Μερικά από τα Προγράμματα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ που έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς είναι τα ακόλουθα:

  •  Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων 2001-2006, DG Employment and Social Affairs, Grant Agreement VS/2002/0255, Accounting No: SI2.338720 για το Πρόγραμμα «Εκπροσώπηση Μειονοτήτων στο Αστυνομικό Σώμα – Διεθνή μέτρα για ανταλλαγή πληροφόρησης και καλών πρακτικών
  • 5ο Πλαίσιο, DG Research, CONTRACT No: HPSE- C1-F2002-00130, «Διπλή Ιθαγένεια , Διακυβέρνηση και Εκπαίδευση – Μια πρόκληση για το Ευρωπαϊκό έθνος-κράτος»
  • EUMC Call for Tender Ref. No. 2003/02/03, budget line 3207, «Μεταναστευτικές εμπειρίες ρατσισμού και ξενοφοβίας»
  • LEONARDO DA VINCI, Community Action Programme on Vocational Training, Procedure B, Second phase: 2000- 2006, AGREEMENT No:2004 A/04/B/F/PP- 158.130, «Κατάρτιση Μεταναστριών Γυναικών στους τομείς της Υγείας και Πρόνοιας»
  • Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης για την προώθηση της ενεργού Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας (συμμετοχή του πολίτη) , ), DG EAC, Agreement No 0 603/001-001, «Είναι Θεμελιώδες Δικαίωμα Σου !»
  • Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, INTI Preparatory Actions 2005, DG Justice Freedom and Security, Direction B : Μετανάστευση, άσυλο και σύνορα – Πρόγραμμα με τίτλο «Ενσωμάτωση Γυναικών Μεταναστριών Οικιακών Εργατριών – Στρατηγικές για την Απασχόληση και την Πολιτική Συμμετοχή»
  • Budget Heading B2-1630 (Article 6 of the European Social Fund Regulation), «Τοπικές Στρατηγικές Απασχόλησης και Καινοτομίας στην Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης» (σε συντονισμό με την Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης)
  • Grundtvig 2 Learning Partnerships, πρόγραμμα Socrates, Εκπαίδευση και πολιτισμός, τίτλος project: “echanges d’ experiences et de pratiques dans les maisons de retraite en Europe"
  • Youth Programme, Action 1 , Multilateral exchange, «Νέοι Άνθρωποι ενεργοί στην κοινωνία των πολιτών»
  • Youth Programme – Action 5.1.2 , Μέτρα στήριξης με συνεργαζόμενες χώρες, Πρόγραμμα με τίτλο «Ένας Κοινός Κόσμος – ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως RAXEN NFP, δηλαδή ως Εθνικού Φορέα Συνεργασίας με το τέως Παρατηρητήριο,  η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει εκπονήσει περισσότερες από 20 μελέτες για ρατσισμό, ξενοφοβία και αντισημιτισμό στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της ρατσιστικής βίας και της στέγασης στην Ελλάδα.

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική