Caburera

 

Προφίλ

Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Το 1977 το ΚΜΟΠ αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως συνεργαζόμενη οργάνωση και το 1978 από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως «ειδικώς φιλανθρωπικό». Το 1995 πιστοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως φορέας υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» ενώ το 1998 πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ως φορέας παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Τέλος το 2006 πιστοποιείται ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία  με  εθνικούς, ευρωπαϊκούς  και διεθνείς φορείς.  Στα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει,  συγκαταλέγονται: ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε διάφορες περιοχές της Αττικής (1979 – 1983) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος υποδοχής και στήριξης προσφύγων στο Αιγάλεω και στο Άνω Καλαμάκι Αττικής με τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (1978 – 1992).  Την περίοδο 1989-92 συνεργάζεται ως βασικός εταίρος, στο 3ο Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας που εφαρμόστηκε στο Πέραμα Αττικής. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 υλοποιεί μεγάλο αριθμό προγραμμάτων καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού και παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ). Το 2000 ως συντονιστής εταίρος οργανώσεων από 12 κράτη μέλη της Ε.Ε. πραγματοποιεί έρευνα για τον προσδιορισμό καλών πρακτικών με σκοπό την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Tο 2004 ιδρύει στην Κορινθία (Ξυλόκαστρο) και την Αττική (Καπανδρίτι, Πολυδένδρι) τρία οικοτροφεία για 45 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και ψυχικές ασθένειες καθώς και ένα κέντρο ημέρας στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά, ως συντονιστής φορέας ενός μεγάλου αριθμού εταίρων, αναλαμβάνει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες» στα πλαίσια του Έργου  «Επιχορήγηση για την Παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών» για 2.309 γυναίκες που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής.  Το 2006 δημιουργεί το «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας» ως γραφείο προώθησης στην απασχόληση με σκοπό τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την υποστήριξη ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Την ίδια χρονιά αναλαμβάνει ως συντονιστής φορέας την υλοποίηση οκτώ Σχεδίων Δράσης παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε 5.500 άνεργους, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στα πλαίσια του Έργου «Επιχορήγηση για την Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

Οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες ασχολείται, κυρίως, το ΚΜΟΠ είναι οι ακόλουθες:

  • Τα άτομα που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές
  • Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά και επαγγελ¬ματικά.
  • Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό τους περιβάλλον.
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι και εκείνοι που έχουν χαμηλά επαγγελματικά προσόντα.
  • Οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες και οι πρόσφυγες.

Παράλληλα το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό έργων εκτός Ελλάδος. Με τη συνεργασία άλλων Μ.Κ.Ο. και ενός μεγάλου δικτύου εξειδικευμένων συμβούλων υλοποιεί προγράμματα σε τρίτες χώρες με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στην υλοποίηση στην Κύπρο και την Τουρκία μιας εκστρατείας εναντίον της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών σε τουριστικούς προορισμούς (2002-03) και η δημιουργία τριών κέντρων προώθησης στην απασχόληση στην Αίγυπτο (2007-08).

Το ΚΜΟΠ διαθέτει μόνιμες δομές στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Πέραμα, στη Θεσσαλονίκη, στο Καπανδρίτι, στο Ξυλόκαστρο, στη Ξανθη, στη Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη.

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική