Καθαρά Χέρια - Clean Hands


Τα «Καθαρά Χέρια-Clean Hands» (www.cleanhands.gr) είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία η οποία συλλέγει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο τα υπολείμματα σαπουνιών από τα ξενοδοχεία και έπειτα από την -κατάλληλη επεξεργασία- τα μετατρέπει σε ολοκαίνουρια σαπούνια και τα προσφέρει σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες καθώς και σε αναπτυσσόμενα κράτη προστατεύοντας την υγεία τους. Ταυτόχρονα, εκτός από την ανθρωπιστική συμβολή της στη βελτίωση της υγείας και υγιεινής, η δραστηριότητα της ΑΜΚΕ «Καθαρά Χέρια – Clean Hands» είναι μια σοβαρότατη ενέργεια περιβαλλοντικής προστασίας, διότι μειώνει τον όγκο των αστικών απορριμμάτων και αξιοποιεί 100% ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα σαπούνια, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στις χωματερές και θα επηρέαζαν μακροχρόνια το υπέδαφος και το οικοσύστημα. H δράση της  ξεκίνησε το 2012 στο νησί της Κω, από μια ομάδα με κοινωνικά «ευαίσθητους» πολίτες, βασιζόμενη στην ιδέα ότι σε περίοδο βαθιάς κρίσης και ύφεσης δεν υπάρχει ανάγκη μονάχα για τρόφιμα αλλά και για βασικά είδη ατομικής υγιεινής.

Βοηθώντας τους ανθρώπους να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή  μέσα από ποικίλες δράσεις προωθεί την πρόληψη, την εκπαίδευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε Τοπικό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Κύριο μέλημά της είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η στήριξη των ευπαθών ομάδων, η προστασία της υγείας  και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει την διαχείριση των στερεών αποβλήτων και δη της εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων σαπουνιών.

Ο Φορέας είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  στο Μητρώο των Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εγγεγραμμένος στο μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α

Τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ™   είναι η ΠΡΩΤΗ και η ΜΟΝΗ αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης σαπουνιών στην Ελλάδα.

Το πρώτο ανακυκλωμένο σαπούνι στην Ελλάδα δημιουργήθηκε στην Κω από τα Καθαρά Χέρια το 2012.

 

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Πίσω στην αρχική