ΜΚΟ Ithaca

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ithaca, ιδρύθηκε το 2015 λειτουργώντας την πρώτη στην Ευρώπη, κινητή μονάδα πλυντηρίου ρούχων για άστεγους και ευάλωτες ομάδες και έχει ώς κύριο σκοπό την επανένταξη τους και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια οι υπηρεσίες μας έχουν αναπτυχθεί γύρω από 3 βασικούς πυλώνες δράσης οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί στοχεύοντας στην ολιστική προσέγγιση και ένταξη των ανθρώπων που υποστηρίζουμε.

 

  1. Υπηρεσίες υγιεινής και άμεσης ανακούφισης:  H πρώτη μας υπηρεσία ξεκίνησε παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και βελτίωσης των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης του άστεγου πληθυσμού μέσω της Κινητής Μονάδας πλυντηρίου . Ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουμε αναλάβει  τη λειτουργία και διαχείριση των πλυντηρίων του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων.
  2. Υπηρεσίες Επανένταξης: Στην  Ithaca από την αρχή, παίζουμε ενεργό ρόλο στην εργασιακή επανένταξη ευάλωτων ανθρώπων, προσφέροντας θέσεις εργασίας μέσα στον ίδιο τον οργανισμό. Παράλληλα με την εργασιακή τους απασχόληση, ενισχύουμε τους ανθρώπους με την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εργασιακής συμβουλευτικής με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση τους στην αγορά εργασίας μέσα σε διάστημα 12 μηνών. Επιπλέον παρέχουμε ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο δρόμο παράλληλα με τη δράση της κινητής μονάδας, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια πραγματοποιούμε και εργασιακή συμβουλευτική για ευάλωτες ομάδες, υιοθετώντας ένα ολιστικό μοντέλο υποστήριξης.
  3. Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης: Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε εντατικά να ευαισθητοποιήσουμε και να συνηγορήσουμε για τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων που εξυπηρετούμε, μέσα από ομάδες εργασίας, καμπάνιες ενημέρωσης, δράσεις εθελοντισμού, ενώ απο το 2023 είμαστε μέλος του ΔΣ  στο Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και Κατοικία.

Μέχρι σήμερα μέσα από όλες τις παραπάνω δράσεις έχουμε υποστηρίξει, συνολικά, πάνω από 10.500 ανθρώπους, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι 61 άνθρωποι έχουν ενταχθεί ξανά στην αγορά εργασίας.

 

Ithaca, a non-profit organization, was founded in 2015 operating the first Μobile Laundry Unit in Europe for homeless and vulnerable groups, with the main objective of reintegrating them and reducing their social exclusion. Through these years our services have developed around 3 main pillars of action which have been shaped aiming at the holistic approach and integration of the people we support.

 

  1. Hygiene and immediate relief services: Our first service began by providing hygiene services and improving the daily living conditions of the homeless population through the Mobile Laundry Unit. Meanwhile, since the outbreak of the pandemic, we have taken over the operation and management of the laundry facilities of the Integrated Homeless Center in Municipality of Athens.
  2. Reintegration Services: At Ithaca from the beginning, we play an active role in the work reintegration of vulnerable people, offering job positions within the organization itself. In addition to their employment, we support people by providing psychosocial support and job counseling with the aim of fully integrating them into the labor market within 12 months. In addition, we provide psychosocial support on the street alongside the action of the mobile unit, and in the last 2 years we also carry out job counseling for vulnerable groups, adopting a holistic support model.
  3. Awareness-raising services: In recent years we have tried intensively to raise awareness and advocate for the rights of vulnerable groups we serve, through working groups, information campaigns, volunteer activities, and since 2023 we are a member of the Board of Directors in the Greek Housing Network.

To date, through all the above actions we have supported, in total, more than 10.500 people, and it is very important that 61 people have reintegrated into the labor market.

ΤίτλοςΠεριοχήΗμ/νίαΑγγελία

Εργασιακός σύμβουλος

ΑΘΗΝΑ 09-04-2024

Η Ithaca αναζητεί ένα υπεύθυνο άτομο για να συνεισφέρει εθελοντικά στο έργο της, στην υπηρεσία Εργασιακής Συμβουλευτικής. Μέσα από τον εθελοντισμό δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης...

Εθελοντής Operations - Ανάπτυξη Δράσεων και Σ

ΑΘΗΝΑ 09-04-2024

Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: 2 μέρες/ εβδομάδα | 4 ώρες/ μέρα Αρμοδιότητες: - Έρευνα και χαρτογράφηση φορέων και οργανώσεων για πιθανές νέες συνεργασίες και...

Εθελοντής Operations - Κινητή Μονάδα

ΑΘΗΝΑ 09-04-2024

Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις:  Τρίτη & Πέμπτη  5-7 ώρες/ ημέρα Αρμοδιότητες: - Διατήρηση της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών. - Υποδοχή και καταγραφή των...

Fundraising & Development Volunteer

ΑΘΗΝΑ 09-04-2024

Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσεις: 4 - 8 ώρες / εβδομάδα Αρμοδιότητες: - Έρευνα για νέες πηγές χρηματοδότησης και ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και της λίστας πιθανών...

Εθελοντές Γραφίστες (Graphic Designer)

ΑΘΗΝΑ 09-04-2024

Η Ithaca αναζητεί ένα υπεύθυνο άτομο για να συνεισφέρει εθελοντικά στο έργο της, μέσω της δημιουργίας γραφιστικού υλικού. Μέσα από τον εθελοντισμό δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης...

Εθελοντές Φωτογράφοι & Βιντεογράφοι

ΑΘΗΝΑ 09-04-2024

Η Ithaca αναζητεί ένα υπεύθυνο άτομο για να συνεισφέρει εθελοντικά στο έργο της, μέσω της φωτογραφικής κάλυψης ή/και της παραγωγής βίντεο. Μέσα από τον εθελοντισμό δίνεται η...


Πίσω στην αρχική